NCBiR LIDER VII

OPTONDT Bezkontaktowe obrazowanie uszkodzeń w konstrukcjach kompozytowych z wykorzystaniem technik laserowych

Projekt nr LIDER/2/0117/L-7/15/NCBR/2016

 

W ramach projektu opracowano system pomiarowy służący do badań nieniszczących cienkościennych kompozytów strukturalnych szeroko stosowanych w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Opracowany system diagnostyczny bazuje na technikach laserowych i może być w pełni bezkontaktowy zarówno po stronie wzbudzenia ultradźwiękowych fal prowadzonych w badanej strukturze jak i po stronie akwizycji sygnałów. Dane pomiarowe zbierane są w pełnym polu i przetwarzane w opracowanym pakiecie oprogramowania bazując na nowatorskiej technice badań nieniszczących jaką jest spektroskopia liczby falowej. W technice tej pole propagacji fal prowadzonych analizowane jest pod kątem ekstrakcji cech pochodzących od uszkodzeń. Wyniki analizy prezentowane są w formie map liczby falowej naniesionych na zdjęcie badanego obiektu co znacząco ułatwia interpretację danych. System diagnostyczny wypełnia lukę pomiędzy dostępnymi metodami diagnostyki lokalnej i globalnej.

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania dotyczące szczegółów działania i możliwych zastosowań systemu! Zapraszamy do kontaktu i współpracy przy Waszych aplikacjach związanych z badaniami nieniszczącymi!

 

Kierownik projektu: Dr hab. inż. Łukasz Pieczonka, Profesor AGH

http://home.agh.edu.pl/~lpiecz