Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER (Umowa nr LIDER/2/0117/L-7/15/NCBR/2016).